فرم ها

تعداد بازدید:۹۰۳۶

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

2

فرم حق التدریس استاد مدعو

فرم حق التدریس استاد مدعو

3

فرم برگه های امتحانی

فرم برگه های امتحانی

4

آیین‌نامه خروج دانشجویان از کشور

خروج دانشجو از کشور

5

مراحل دریافت مجوز خروج دانشجو از کشور (نظام وظیفه)

فرم برگه های امتحانی

6

فرم اعلام غیبت دانشجویان

فرم اعلام غیبت دانشجویان

7

فرم معرفی به کارآموزی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

8

فرم ارزیابی کارآموزی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

9

فرم حذف و اضافه

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

10

فرم طرح درس

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

11

فرم ثبت نمره پروژه

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

12

اعمال ماده 18 آیین نامه سال 93

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

13

برگه انتخاب واحد دستی دانشکده

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

14

تقاضای انتقال توام با تغییر رشته

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

15

فرم درخواست خروج از کشور مشمولان

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

16

درخواست ریز نمرات

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
17

درخواست کارآموزی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
18

فرم ارزیابی پروژه تخصصی کارشناسی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
19

فرم اعلام آمادگی دفاع

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
20

فرم پیشنهاد پروژه تخصصی کارشناسی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
21

فرم تقاضای امتحان معرفی به استاد

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
22

فرم حذف اضطراری

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

23

فرم حذف تک درس

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

24

فرم درخواست استاد راهنمای پروژه تخصصی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
25

فرم درخواست تغییر رشته ( داخل دانشگاه )

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
26

فرم درخواست تغییر دوره از روزانه به شبانه

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
27

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
28

فرم درخواست معادل سازی دروس

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
29

فرم درخواست مهمان در ترم تابستانی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
30

فرم نمره تک درس

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
31

فرمت پروژه تخصصی کارشناسی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
32

گزارش ارزیابی کارآموزی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
33

گواهی اشتغال به تحصیل

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
34

مشکلات آموزشی

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
35

فرم درخواست مهمانی و انتقال ( جدید)

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
36

فرم تسویه حساب

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
37

فرم درخواست بررسی مشکلات امتحانی دانشجویان

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
38

 

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
39

 

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات
40

 

فرمت پروژه پایانی مهندسی فناوری اطلاعات

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فرم حذف تک درس

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۹