تشکل های دانشجویی

تعداد بازدید:۲۸۰۶

 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی مهندسی مکانیک

انجمن اسلامی دانشجویان

بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

 

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷