تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۷۱۲۹

ردیف

نیمسال تحصیلی مربوطه

دانلود

۱

 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانلود تقویم آموزشی دانشکده فنی و مهندسی میانه

۲

   

۳

   

۴

   

۵

   

۶

   

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸