سامانه های ویژه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

سامانه سماد                  سامانه نـاد                  پرداخت آنلاین

                            برنامه سماد | اپلیکیشن خدمات دانشجویی - دانلود | کافه بازار 

                                                        

*****************************************************

 

((             اخبار و رویدادهای دانشکده فنی و مهندسی میانه         ))

*

*

*

*

*