سرفصل دروس و آیین نامه

تعداد بازدید:۶۶۸۹
سرفصل دروس و آیین نامه

ردیف

عنوان

دانلود

1

سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک

سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک

2

سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

3

سرفصل دروس رشته مهندسی خط و ابنیه (راه آهن)

سرفصل دروس رشته مهندسی خط و ابنیه

4

سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع

سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع

5

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کاردانی

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی

6

سرفصل دروس رشته مهندسی کامپیوتر

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹