مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه تبریز "دریافت مناقصات و مزایدات از طریق وب‌سایت

  ردیف عنوان نوع فراخوان نوع مزایده / مناقصه تاریخ انتشار وضعیت اسناد ۱           ۲           ۳           ۴             ۵             ۶             ۷             ۸             ۹             ۱۰             ۱۱             function myFunction() { var input, filter, table, tr, td, i; input = document.getElementById("myInput"); filter = input.value.toUpperCase(); table = document.getElementById("myTable"); tr = table.getElementsByTagName("tr"); for (i = 0; i < tr.length; ...

راه های ارتباطی دانشکده

راه های ارتباطی دانشکده فنی و مهندسی میانه آدرس: میانه، جاده ترک،جاده قدیم تهران- تبریز، جنب پارک جنگلی و صداوسیما میانه                         کد پستی : ۵۳۱۶۱۱۳۸۷۸                          صندوق پستی:   ۱۳۸۹ تلفن های تماس :       ۵۲۲۴۵۹۷۰        شماره فکس:      ۴۱۵۲۲۲۰۳۹۹   تلفن های تماس دانشکده ...