راه های ارتباطی دانشکده

تعداد بازدید:۷۱۷۵

راه های ارتباطی دانشکده فنی و مهندسی میانه

آدرس: میانه، جاده ترک،جاده قدیم تهران- تبریز، جنب پارک جنگلی و صداوسیما میانه                         کد پستی : ۵۳۱۶۱۱۳۸۷۸                          صندوق پستی:   ۱۳۸۹

تلفن های تماس :       ۵۲۲۴۵۹۷۰        شماره فکس:      ۴۱۵۲۲۲۰۳۹۹

 

تلفن های تماس دانشکده فنی و مهندسی میانه

ردیف

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

۱

ریاست

۵۲۲۲۰۳۳۶

۱۲۰

۲

معاونت

۵۲۲۲۰۳۹۹

۱۰۸

۳

هیات علمی

-

۱۰۴

۴

کارشناس امور آموزشی

۵۲۲۲۰۱۳۱

۱۰۵

۵

کارشناس امور آموزشی

-

۱۰۲

۶

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

۵۲۲۲۰۱۴۱

۱۱۲

۷

امور مالی، اداری و دانشجویی

۵۲۲۲۰۳۹۹

۱۰۶

۸

حفاظت فیزیکی

۵۲۲۲۰۳۵۶

۱۲۴

۹

آزمایشگاه

-

۱۱۰

۱۰

بسیج دانشجویی

-

۱۱۵

 

 

راه های ارتباطی دانشگاه تبریز

عنوان

آدرس

تلفن تماس

شماره فکس

کد پستی

دانشگاه تبریز

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن- خ امام خمینی – دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۰۰۸۱ الی ۸۹

۳۳۳۴۴۰۱۳

۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

مدیریت امور آموزشی

دانشگاه تبریز ساختمان آموزش کل

۳۳۳۴۱۳۰۳

۳۳۳۵۲۲۵۶

-

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه تبریز ساختمان آموزش کل

۳۳۳۴۲۱۱۰

۳۳۳۴۲۱۱۰

-

معاونت دانشجوئی

دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۴۲۷۷

۳۳۳۹۳۶۲۵

-

معاونت  فرهنی و اجتماعی

دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۱۱۴۴

۳۳۳۴۱۱۴۴

-

مدیر کل حراست

دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۱۹۲۴

۳۳۳۴۷۰۰۰

-

مدیریت امور دانشجوئی

دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۰۴۶۳

۳۳۳۵۲۳۶۴

-

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دانشگاه تبریز

۳۳۳۴۱۳۱۹

۳۳۳۰۰۴۶۳

-

 

 

کلید واژه ها: دانشکده فنی و مهندسی میانه دانشگاه تبریز تماس با دانشکده میانه تلفن تماس دانشکده فنی ومهندسی میانه راه ارتباطی دانشکده فنی و مهندسی میانه فکس دانشکده فنی و مهندسی میانه

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷