دریافت مناقصات و مزایدات از طریق وب‌سایت


مزایدات و مناقصات دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

ردیف

عنوان

نوع فراخوان

نوع مزایده / مناقصه

تاریخ انتشار

وضعیت

اسناد

۱

 

 

 

 

 

دانلود اسناد مناقصه / مزایده

۲

 

 

 

 

 

دانلود اسناد مناقصه / مزایده

۳

 

 

 

 

 

دانلود اسناد مناقصه / مزایده

۴

 

 

 

 

 

 

۵

 

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

 

۹

 

 

 

 

 

 

۱۰

 

 

 

 

 

 

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دانشکده فنی و مهندسی میانهدانشگاه تبریزمناقصهمزایدهمناقصات و مزایدات